Tallers 2019!!!

Associació La Fada Clau

L'associació La Fada Clau neix amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats d'inclusió d'infants i joves del barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia de Ter, on es troba Claudefaula, escola de música i arts.

Des de fa més de deu cursos els components de l’Associació “La Fada Clau” treballen per a fer arribar la música als infants i públic en general dels barris perifèrics de la ciutat de Girona. El seu marc referencial es centra en les arts i la seva utilitat social com a transformadores i potenciadores de la inclusió a través del procés osmòtic de la barreja d’orígens i realitats socials diverses.

Els objectius principals són empoderar els nens i joves d'aquests barris i donar-los eines d'expressió i comunicació, potenciant així, l'educació en la música i la resta de les arts com a motor pel canvi social, activant projectes cooperatius i col·lectius on la veu, la dansa, l'expressió corporal i l'aprenentatge instrumental seran les eines principals.

L'altra branca de l'associació és la d'oferir cursos de formació per a docents del món del música, músics educadors, etc. Posant èmfasi en donar resposta a les necessitats de formació detectades en cada moment.