El projecte MUSICART al barri

Musicart al barri és un projecte que neix amb la voluntat de donar oportunitats de formació en la música i les arts escèniques als infants i joves dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla fomentant la cohesió social.

A través del llenguatge musical i corporal i les arts escèniques, el projecte vol empoderar als infants i joves dels barris de can Gibert del Pla i Santa Eugènia a fer un treball de comunicació i expressió de les emocions. A partir de tallers de cant, instruments, dansa i expressió corporal, es crearan projectes col·lectius i cooperatius. El nostre objectiu és utilitzar la música i les arts escèniques com a eina de cohesió social

Pensem que l’educació a través de les arts escèniques és un dret universal i dóna als nens i nenes i als joves una possibilitat d’eliminació de barreres (gènere, ètnia, nivell socioeconòmic, ...), d’accés al coneixement i de consciència de pertinença a una societat que els té en compte i que compta amb ells per al seu enriquiment.

Els tallers són gratuïts o d'aportacions simbòliques (mai cobreixen el cost real del taller) i són sostenibles gràcies a les subvencions de l'Ajuntament de Girona, les donacions de mescenses i teamers, i els beneficis que l'associació recull d'altres activitats de formació per a docents i professionals de l'educació.