Curs de preparació per a les oposicions de primària

Mini curs de preparació per la prova pràctica!

Mini-curs de preparació per a la realització del supòsit pràctic

Oposicions de l’especialitat de música de primària.

 

Dimarts 8, 15 i 22 de juny de 19:30 a 21:00

 

Curs online.

 

Preparació de la part A de la segona prova (prova pràctica)

 

 • Supòsits de resolució d’una situació d’aprenentatge.
 • Presentació de casos. Contingut:
  • Descripció del cas.
  • Selecció de competències.
  • Atenció a les dimensions :
   • Percepció, comprensió i valoració
   • Interpretació vocal i instrumental, individual i col.lectiva i producció.
   • Imaginació i creativitat.
  • Mostra de:
   • Activitats d’aprenentatge amb:
    • Objectius (vinculats a les competències)
    • Selecció de continguts
    • Estratègies metodològiques
    • Materials i recursos didàctics
    • Gestió del grup (atenció a la diversitat)
    • Avaluació – activitats , instruments i criteris- (vinculada a competències)