Clara Cruz

0

Clara Cruz Bonal. Mestra de música (diplomada).

Des del 2004 que fa classes de llenguatge musical, iniciació a la música, cant coral, flauta de bec i classes de violí.

Especialitzada en Orff, realitzant diversos cursos d'aquesta pedagogía a Madrid, Barcelona, San Francisco, etc. Així com realizant altres cursos d'altres pedagogíes com Dalcroze, Willems, Cursos de direcció, etc.