Els instruments

Instruments de corda, vent fusta, vent metall, piano...

Les classes són individuals però en un inici es poden fer col.lectives. També s'organitzen masterclass amb diversos alumnes de nivell semblant per aprofundir i comparar les diferents evolucuins del nen amb l'instrument que està estudiant.

A Claudefaula es treballen diferents instruments, incloent la vessant moderna ja que en la seva dimensió forma part d'un gènere que l'escola no exclou.

Les classes individuals esdevenen necessàries, sobretot, a partir d'una determinada edat en què el nen/a ha de rebre consells tècnics i d'orientació per adquirir un domini més perfecte del seu instrument.