llenguatge musical

El llenguatge musical es treballa de forma progressiva, anticipant tot el que és un treball sensorial a la teorització dels conceptes i a la seva codificació.

El treball del llenguatge musical a Claudefaula va des de l'establiment d'un contacte afectiu i agradable amb el fet musical i el so fins al treball exhaustiu de l'harmonia i del lsolfeig en sí mateix. Aquest treball es realitza a través del cos (amb el moviment i la rítmica), la veu (amb el cant) i el contacte amb els instruments (tant de percussió com d'altres, entre ells la flauta de bec). Poc a poc i paulatinament els alumnes van entrant en el món de la decodificació del llenguatge musical per a fer-se entenedor al seu davant. L'aplicació a la música real és simultània i els nens i nenes fan música d'una manera viva, directa, fent-se conscient del seu coneixement d'una manera natural.

Els grups de lleguatge són reduïts a fi de poder conèixer l'evolució dels alumnes de ben a prop.