LLenguatge musical per adults

Grup específic de Llenguatge musical per adults

Aquest curs obrim a Claudefaula un grup de llenguatge musical per adults. Començarem per una programació bàsica per aquells que vulgueu aprendre a desxifrar la música escrita. El llenguatge musical ens permet analitzar la música i apreciar-la i ho farem d’una manera pràctica, interpretant, improvisant i creant. Aquest curs us ofereix una introducció als aspectes bàsics del llenguatge musical.

És una oferta que s’adreça al públic adult i pot ser especialment interessant pels pares i mares dels alumnes de l’escola ja que el seguiment d’aquesta iniciació al llenguatge pot obrir la possibilitat d’ajudar els fills/es en els seus estudis musicals o bé comprendre millor de què es tracta.

Aquesta iniciació està concebuda per a persones adultes interessades en el fet musical i no pressuposa cap tipus de coneixement especial per part dels participants.

Les sessions presenten els elements bàsics del llenguatge musical de manera assequible i, principalment, a través  de l’audició i la interpretació musical.

Reconèixer els elements del llenguatge ajudarà a comprendre millor el fet musical i a multiplicar el gaudi de l’escolta.

Els Continguts bàsics s’estructuraran en quatre blocs:

  • Iniciació a la notació musical
  • Ingredients principals i bàsics
  • Més música
  • Introducció als gèneres musicals i a la història de la música.

Dies i horesUna hora setmanal.

Preu: 30,00 € / mensuals.

Podeu fer la inscripció a través del formulari de contacte.