La Fada Clau

L'Associació "La Fada Clau" es crea per a donar resposta a les necessitats musicals del barri i de la ciutat i inclou activitats docents, comunitàries, culturals i de formació.

A partir del proper mes d'abril i fins el Juny, la Fada Clau ofereix uns tallers de música gratuïts per a infants del barri que no tenen els mitjans per a poder assistir a classe de música.

Aquests taller es fan am,b la col.laobració del Centre Obert Infantil i Juvenil de la Parròquia de Santa Eugènia.

Al final del cicle s'ofereix un petit espectacle amb la col.laboració dels alumnes de Claudefaula en que es mostra el treball musical fet al llarg del trimestre.

Aquests tallers es fan a Claudefaula des de fa més de deu anys.

Us convidem a assistir al concert. Podreu trobar la informació a l'agenda.