Tallers

Els tallers són activitats que tenen un número limitat de sessions en les quals es treballa amb un tipus d'alumne determinat, ja siguin nadons, infants i adults. La temàtica pot ser diversa i sempre al voltant del so i l'expressió.

Les session dels tallers poden anar dels dos als tres mesos i les sessions poden ser d'una hora a més depenent de la temàtica que es tracta.

Inscriure's a un taller implica el compromís durant aquestes sessions a fi i efecte de treure'n el màxim rendiment i profit.