Música per nadons

Aquest és un taller de cinc sessions on un especialista de música treballa amb infants fins a tres anys i els inicia a la música amb la presència d'acompanyants tutors.
Preu del taller : 60 euros.

Música per nadons es un taller amb un nombre limitat de places. 

Nadons de 2 a 11 mesos 

 Música des de ben petits, descoberta del cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música; sentir, percebre i expressar-se. Moixaines i jocs de falda, cançons, danses, instruments i joguines de so... estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos dels pares.

 Infants de 12 a 23 mesos

 Etapa de major autonomia i manifestació de desigs. A través de jocs dansats, cançons i música, aprofundiment en concentració i expressió, atenció a una música, a uns moviments, a una seqüència ordenada, a un text, a un vocabulari, a un final sempre diferent.

 Infants de 2 a 3 anys 

Capacitat de cantar cançons, d’articulació de la parla, de fer danses o jocs de moviment organitzats de manera col·lectiva, incorporant així la relació amb els altres. Sense deixar d'aprofundir en la relació afectiva entre adult i infant afavorim la relació de grup a partir de l'estimulació musical.

 Infants de 3 anys 

La música permet compartir i expressar vivències, sensacions i emocions. A través de cançons, jocs de ritme, petites danses i audicions, afavorim el desenvolupament global dels nens i nenes: memòria, creativitat, oïda, parla, atenció, motricitat, sentit rítmic, expressió i gust estètic. En un ambient de seguretat fomentat per la presència d'un adult de confiança, l'infant pot anar desenvolupant la seva socialització i autonomia. A partir dels recursos i estratègies metodològiques proposats, els pares i les mares poden continuar compartint aquests aprenentatges en el seu nucli més familiar.

 

La plaça quedarà garantida amb l'ingrés corresponent al n. de compte: 

ES12 2100 1876 5302 0006 1718